Delegacja zagraniczna ( wiele miejsc docelowych ) – własne stawki diet i ryczałtów za nocleg.

Od wersji 2017.2.0.11  nasz program do delegacji ma możliwość  definiowania stawek  diet i ryczałtów za noclegi w delegacjach zagranicznych. Pozwala to na stosowanie stawek ustalonych np. w wewnętrznym regulaminie firmy. Stawki mogą być definiowane w walucie kraju jakiego dotyczy delegacja oraz w PLN.

Aby skorzystać z nowej funkcjonalności należy zacząć od ustalenia stawek w kartotece kraju.

delegacja
Kartoteka kraju

Jak jest widoczne na załączonym zrzucie ekranu, ryczałt noclegowy ma 3 opcje ustawienia a dieta ma 2 opcje.

Ryczałt noclegowy:

  1. 1/4 kwoty limitu – powoduje, że stawką za nocleg jest 1/4 kwoty limitu noclegowego ustalonego dla danego kraju w ustawie.
  2. Cała kwota limitu – powyższe wyliczenie zostaje pominięte i brana jest cała kwota limitu jako ryczałt za 1 nocleg.
  3. Własna stawka – w edycyjne można wpisać dowolną kwotę, a następnie można wybrać walutę – albo tę którą mamy wpisaną w kartotece bieżącego kraju w polu „waluta”, albo PLN

Diety

  1. Wg. kwoty diety – stawką diety jest wtedy kwota diety ustalona w ustawie.
  2. Własna stawka – podobnie jak w przypadku ryczałtu noclegowego wpisujemy tutaj dowolną stawkę i ustalamy walutę – albo tę bieżącego kraju, albo PLN.

Po zdefiniowaniu własnych  stawek  możemy przystąpić do rozliczania delegacji.

delegacja
Rozliczanie delegacji

Po wybraniu kraju zdefiniowane wcześniej wartości pojawią się w polach „Dieta stawka” oraz  „Nocleg stawka” – obok kwot podane są także waluty. Pola tekstowe w których zawarte są powyższe wartości są zablokowane do edycji, aby użyć innych stawek należy je zdefiniować w kartotece kraju. Pamiętamy jednak o tym, że kartoteka może być rozszerzana bez ograniczeń i nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy wpisali tam kilka takich samych krajów o różnych stawkach.

Powyższe stawki są widoczne także na zakładkach diet i noclegów.

Delegacja
Diety

 

Dieta
Ryczałty noclegowe

Także na powyższych zakładkach stawki są zablokowane do edycji i analogicznie należy je modyfikować przez kartotekę krajów.

Po ustawieniu stawek w PLN (jak na przykładowym zrzucie dla noclegów)- wartość diet czy ryczałtów noclegowych będzie się pojawiała w kosztach części zagranicznej delegacji ale z walutą PLN. Wartość ta będzie też brana do podsumowań w PLN.

 

Chcą Państwo być na bieżąco z zmianami w programie – zapraszamy do zaglądania na naszego Google+