Delegacje dla firm transportowych

Program Profbi Delegacje 2017 służy do ewidencjonowania i rozliczania podróży służbowych pracowników. Ma on zastosowanie w wielu branżach i nie jest ukierunkowany na żadną z nich, jednak posiada funkcjonalność którą mogą docenić firmy transportowe (ale także inne).

Delegacje Wielokrotne

Modułem szczególnie przydatnym dla firm transportowych są Delegacje Wielokrotne, czyli możliwość wprowadzania  w ramach jednej delegacji wielu rozliczeń dotyczących dowolnej ilości kraju. Przykładowo możemy założyć taki scenariusz, że pracownik przez cały miesiąc kursuje pomiędzy kilkoma krajami np. Niemcami, Francją i Polską. W każdym z tych krajów jest po kilka razy przejeżdżając z jednego do następnego.  W programie wprowadzamy w takim wypadku 3 rozliczenia delegacji, i w ramach każdego z rozliczeń wpisujemy wszystkie odcinki czasowe (przejazdy) jakie miały miejsce. Okno wprowadzania odcinków czasowych wygląda następująco:

rozliczanie delegacji - odcinki czasowe
Wprowadzanie odcinków czasowych

W powyższym przykładzie akurat jesteśmy w trakcie wprowadzania rozliczenia dla Francji, jednak w oknie wprowadzanych odcinków czasowych mamy podgląd wprowadzonych do tej pory odcinków w ramach rozliczeń dotyczących innych krajów – tutaj przykładowo mamy już wprowadzony uprzednio odcinek czasowy dla Niemiec. Wyświetlanie odcinków z innych rozliczeń ( w ramach tej samej delegacji) pozwala nam na utrzymanie chronologii.  Ciekawą funkcjonalnością o której warto wspomnieć jest proponowanie przez program „wypełnień” pomiędzy wprowadzonymi już odcinkami czasowymi. Czyli zakładamy sytuację, że pracownik wyruszył z Niemiec do Francji, potem wrócił do Niemiec i jeszcze raz wyjechał do Francji. W programie mamy taką oto sytuację:

rozliczanie delegacji
Odcinki czasowe

Mamy wprowadzone 3 odcinki czasowe – brakuje nam jeszcze jednego w Niemczech ( po datach widać, że jest „dziura”). W takim wypadku zaznaczamy dwa odcinki pomiędzy które chcemy wstrzelić się z brakującym odcinkiem i wciskamy przycisk „Zaproponuj”. Program ustawi nam odpowiednio pola daty i czasu na górnych polach edycyjnych i jeśli zaakceptujemy to ustawienie wciskamy przycisk „Przypisz”:

delegacje dla firm transportowych
Uzupełnione odcinki czasowe

Jak widać na załączonym zrzucie program wstrzelił się z brakującym odcinkiem w okienko.

Siatka rozliczeń w delegacji będzie wyglądała w następujący sposób:

delegacje dla firm transportowych
Rozliczenia delegacji

Jak widzimy mamy rozliczone dwa kraje w obrębie jednej delegacji – dla każdego z tych krajów możemy oczywiście podać inne parametry takiej jak waluta, kurs czy ryczałty.

Ewidencja MiLoG

Inną funkcjonalnością wspomagającą delegacje dla firm transportowych jest ewidencja MiLoG służąca do ewidencjonowania i raportowania czasu pracy i wyliczania wartości wg. wprowadzonej stawki minimalnej oraz do raportowania takich wartości jak ilość noclegów czy diet.

Szerszy opis modułu MiLoG znajduje się na tej stronie oraz na tej stronie