Zapraszamy do pobrania wersji 2017.2.0.4 zawierającej możliwość prowadzenia ewidencji i raportowania MiLoG. Program został rozbudowany o nową kartotekę – ewidencja MiLoG, oraz o ekran raportowania umożliwiający wydruk oraz eksport do excela. Dokładny opis nowej funkcjonalności znajduje sie na tej stronie.

Ewidencja MiLoG
Ewidencja MiLog

 

Ewidencja MiLoG funkcjonalność

Moduł umożliwia ewidencjonowanie czasu pracy w krajach objętych stawką minimalną. Dostępne są dwa podejścia w prowadzeniu ewidencji: pierwsze z nich polega na raportowaniu całego czasu wynikającego z odcinków czasowych rozliczenia delegacji. Drugie podejście polega na osobnym ewidencjonowaniu rzeczywistych czasów pracy w ramach  delegacji. Program został rozbudowany o okno MiLoG raporty służące do raportowania wprowadzonych danych. Okno raportowania zawiera kryteria wyboru takie jak: filtr daty, filtr nazwiska pracownika – dzięki któremu można uzyskać dane dla wybranego pracownika, filtr kraju dla którego chcemy uzyskać zestawienie oraz filtr numeru delegacji. Ponadto siatka danych zawiera możliwość rozbudowaną możliwość filtrowania, dzięki czemu możemy bardzo precyzyjnie uzyskać interesujące nas dane. Raportowane są takie dane jak: Data polecenia, data rozliczenia, Nr delegacji, Imię pracownika, nazwisko pracownika, kraj, waluta, kurs rozliczenia, przepracowane godziny – ilość, stawka MiLoG, wartość (ilość godzin pomnożona przez stawkę) suma PLN – czyli wartości walutowe godzin przemnożone przez kurs waluty. Jeśli chodzi o noclegi to mamy: stawkę za nocleg, ilość noclegów, wartość noclegów (ilość * stawka) i wartość noclegów w PLN – czyli podobnie jak w wypadku godzin wartość przeliczona na PLN.  Moduł pozwala na wykonanie wydruku dla uzyskanych danych, zawierającego sumaryczne wartości z siatki danych pogrupowane wg. delegacji, a w ich ramach wg. krajów.

 

wydruk MiLoG
Wydruk ewidencji MiLoG

Zawartość wydruku

Na powyższym zrzucie przedstawiony jest widok wydruku, zawiera on (patrząc od góry) numer delegacji, Datę delegacji (datę polecenia wyjazdu), imię i nazwisko pracownika potem następują dwa wiersze nagłówka opisujące to co znajdzie się niżej – taki układ był konieczny ze względu na ilość danych i fizyczne ograniczenia obszaru wydruku dla formatu A4. I tak pierwszy wiersz nagłówka jest opisem dla wyszarzonego wiersza danych, natomiast drugi wiersz opisuje dane godzin pracy, noclegów i diet. Jeśli chodzi o dane to mamy tutaj podobnie jak w opisywanej wyżej siatce danych – ilość, stawka, wartość, wartość PLN. Na samym dole znajdują się siatki podsumowania – zbiorcza ilość wartości dla całego wydruku oraz zbiorcze ilości godzin, noclegów i diet.