Historia wersji programu Profbi Delegacje 2018

Wersja 2018.3.0.15

Poprawka pobierania kursów ze stron NBP ( w związku ze zmianą sposobu pobierania kursów na tych stronach).

Wersja 2018.3.0.10

Sortowanie listy wyjazdów – przyjazdów na rozliczeniu delegacji wielokrotnej wg. daty od.

Wersja 2018.3.0.8

Wprowadzono kontrolę delegacji wystawionej dla tego samego pracownika z taką samą datą początku delegacji.

Wersja 2018.3.0.6

Dodano filtr na liście pracowników – pokaż Wszystkich, Aktywnych, Nieaktywnych.

Zmieniono opis listy pracowników z „Kartoteka kontrahentów” na „Kartoteka pracowników”.

Rozwijana lista pracowników na delegacji jest teraz posortowana wg. nazwisk.

Wersja 2018.3.0.5

Rozszerzono znaczniki którymi można zaznaczyć delegację (było 20 jest 40).

Wersja 2018.3.0.4

W oknie wypełniania tabeli wyjazdów przyjazdów dodano przycisk „Kontynuuj” – tworzy on klon wiersza wyjazdów-przyjazdów na którym stoimy, pobierając z niego datę przyjazdu,

która następnie jest wpisywana do daty wyjazdu nowo stworzonego  wiersza.

Wersja 2018.3.0.3

Wszystkie zmiany w wersji 2018 w stosunku do wersji 2017 zostały opisane w tym miejscu

——————————–koniec zmian w wersji  2017—————————-

Historia wersji programu Profbi Delegacje 2017

Wersja 2017.2.0.16

Poprawka błędu „program przeterminowany”

Wersja 2017.2.0.15

Poprawka podsumowania wydruku rozliczenia delegacji zagranicznej z występującymi środkami pracodawcy.

Wersja 2017.2.0.14

Poprawka błędu polegającego na pojawianiu się wyjątku przy dodawaniu delegacji na włączonych filtrach w nagłówkach siatki danych na liście delegacji.

Wersja 2017.2.0.13

Poprawienie błędu polegającego na tym, że gdy wybraliśmy na ekranie delegacji zagranicznej kraj i dodawaliśmy rozliczenie, to do rozliczenia nie przenosiły się wartości „dieta stawka” i „nocleg stawka” dla wybranego kraju (trzeba go było wybrac ponownie z listy krajów. Problem dotyczył tylko delegacji zagranicznych – w wielokrotnych było ok.

Wersja 2017.2.0.12

Dodano możliwość ustawiania widoczności głównej siatki listy delegacji – można ustawiać widoczność poszczególnych kolumn ( klikamy prawym klawiszem myszki na siatce i wybieramy „Ustawienia siatki danych”), kolumny mogą mieć zmienianą szerokość, mogą być przestawiane miejscami. Wszystkie zmiany zostają zapamiętane po wyjściu z okna dla aktualnie zalogowanego użytkownika i następnym razem po wejściu na listę delegacji będziemy mieli poprzednio ustawiony widok (zapamiętują się też opcje filtrowania więc jak nie będziemy widzieli danych to należy sprawdzić czy filtry nie są ustawione).

Dodano pole „Uwagi” do kartoteki krajów.

Wersja 2017.2.0.11

Wprowadzono możliwość definiowania własnych stawek diet i ryczałtów dla delegacji zagranicznych zarówno w walucie kraju, jak i w PLN dokładny opis znajduje się w tym miejscu

Wersja 2017.2.0.10

Wprowadzono obsługę silnika MS Jet 12 (dla systemów 64 bitowych).

Szczegółowy opis znajduje się tutaj 

Wersja 2017.2.0.9

Poprawka wydruku – „Rozliczenie wyjazdu – wielokrotne – szczegółowe”

Wersja 2017.2.0.8

– Wprowadzono (komunikat) kontrole wypełnienia kursów przy wprowadzaniu rachunków delegacji zagranicznych
– Wprowadzono możliwość kasowania rachunków z okna delegacji ( z listy delegacji), ale tylko tych, które nie są podpięte do rozliczeń (ale np. są podpięte do wyjazdów przyjazdów)
– Poprawiono sumowanie „Delegowany zwraca” – w oknie delegacji z podziałem na środki pracownika i pracodawcy – nie uwzględnia teraz ono rachunków ze skasowanych rozliczeń bądź rachunków z wprowadzonych wyjazdów przyjazdów nie podpiętych pod żadne rozliczenie.

Wersja 2017.2.0.7

Wypełniono kolumnę „Rodzaj” w kartotece środków płatności.
Nowo dodawany rachunek zagraniczny z delegacji ma teraz domyślnie ustawioną walutę rozliczenia.
Poprawka do wydruku Rozliczenie delegacji wielokrotnej środki

Wersja 2017.2.0.6

Poprawka raportu – wydruk polecenia delegacji zagranicznej.

Wersja 2017.2.0.5

Zawiera nowy raport – zestawienie szczegółowe delegacji

Wersja 2017.2.0.4

Zawiera nową funkcjonalność – prowadzenie ewidencji MiLoG.  Opis znajduje się tutaj
Zawiera opcje przepisywania wyliczonej ilości noclegów w delegacjach zagranicznych do wybranego pola.

Teraz po wciśnięciu przycisku „Przelicz powyższe wartości” ilość noclegów przenoszona jest automatycznie do odpowiedniego pola noclegów.

Wersja 2017.2.0.3

Poprawka techniczna wydruku rozliczenia z wyjazdami i przyjazdami

Wersja 2017.2.0.2

Dodanie możliwości wpisywania wyjazdów i przyjazdów.
Dodanie możliwości generowania rozliczeń z wprowadzonych wyjazdów i przejazdów.
Ujednolicenie okna wprowadzania delegacji dla delegacji krajowych, zagranicznych i wielokrotnych
Dodanie możliwości filtrowania na siatkach danych
Dodanie możliwości wyszukiwania na siatkach danych (klawisz CTRL+F gdy jesteśmy kursorem na siatce)
Dodanie znaczników którymi możemy zaznaczać poszczególne delegacje.
Dodanie dodatkowego pola „Projekt” którym możemy grupować delegacje.
Możliwość przyporządkowania kartotek środków transportu do wybranej firmy własnej.
Możliwość zdefiniowania domyślnego samochodu dla pracownika
Dodanie notatek do okna wprowadzania delegacji – osobnej dla wydruku delegacji i osobnej dla wydruku rozliczenia.
Dodanie siatek danych – „Rachunki w delegacji” umożliwiających wyświetlanie i drukowanie rachunków z delegacji
Możliwość blokowania danych „niekartotekowych” na poziomie wpisywania delegacji ( nie można np. wpisać ręcznie pracownika do
delegacji – trzeba go wybrać z kartoteki)
W kartotece kraju można zdefiniować sposób w jaki jest wyliczana kwota limitu za nocleg – 1/4 kwoty limitu, bądź cała kwota limitu za nocleg
Nowe wydruki – szczegółowe zestawienia delegacji z rachunkami, nowe wydruki poleceń i rozliczeń wyjazdów z wyjazdami i przejazdami
Szczegółowe uprawnienia dla operatorów systemu

===========================================================================================
Historia wersji programu Profbi Delegacje 2013

Wersja 2013.1.0.44

Poprawka błędu „program przeterminowany”

Wersja 2013.1.0.39

Został dodany program do kontroli tego jacy użytkownicy zajmują licencję, kilka małych poprawek, a także przygotowanie programu pod instalację zupełnie nowej wersji programu, która się niedługo ukaże – i z tego względu prosimy o instalację tej wersji.

h1>Wersja 2013.1.0.37

Poprawka przeliczeń podsumowania części zagranicznej delegacji wielokrotnej.

Wersja 2013.1.0.34

Rozszerzenie pola nazwa naszej firmy do 200 znaków

Wersja 2013.1.0.30

Poprawka przy przeliczaniu walut w dołączonych rachunkach jeśli przelicznik <>1.

Wersja 2013.1.0.29

Wprowadzono możliwość pobierania kursów walut z tabeli B NBP.

Wersja 2013.1.0.28

Poprawiony błąd w rozliczeniu delegacji zagranicznej, mogący skutkować naliczaniem diety, ryczałtu czy noclegu mimo odznaczenia znacznika „Dolicz” .

Wersja 2013.1.0.27

Poprawka w rozliczeniu delegacji krajowej – podsumowanie nie brało pod uwagę wyłączeń diet, noclegów, przejazdów w momencie kliknięcia na pole wyboru „Dolicz”.

Wersja 2013.1.0.26

Dodaliśmy możliwość wprowadzania wielu zaliczek w wielu walutach w delegacjach zagranicznych (do tej pory można było wprowadzać zaliczkę w PLN + 1 zaliczkę w walucie).

Dokładny opis znajduje się tutaj

Wersja 2013.1.0.25

W tej wersji  wyeliminowaliśmy błąd mogący powodować zawieszanie się programu.

Wersja 2013.1.0.24

W tej wersji zmieniliśmy działanie pola ekwiwalent za wyżywienie w rozliczeniu delegacji zagranicznej i części zagranicznej 

ekwiwalent_za_wyzywienie

Było – jeśli ekwiwalent za wyżywienie był większy od zera to pole Diety razem było zerowane.

Jest – Jeśli ekwiwalent za wyżywienie jest równy lub większy od pola Diety razem to pole jest zerowane. Jeśli ekwiwalent jest mniejszy to w polu Diety razem jest różnica pomiędzy wyliczoną dietą a ekwiwalentem. Jest to zgodne z ustawą.

W formatce służącej do wprowadzania odcinków w delegacji wielokrotnej wprowadziliśmy przycisk który przenosi wartość z Daty Od do daty Do – ułatwi to wpisywanie danych kiedy różnica między datami to godziny – wprowadzamy wtedy wartość do Daty Od – wciskamy magiczny przycisk – wartość przenosi się do pola Data Do i poprawiamy tylko godzinę.

czas_trwania_zmiana

Wprowadzamy nowy system pomocy do programu (dotychczasowym był podręcznik w formie pdf) – nowy system jest oparty na stronie www.program.delegacje.info.pl w poszczególnych okienkach programu będą się pojawiały odnośniki do tematów pomocy – w tej wersji opisana została większość tematów związanych z wprowadzaniem delegacji wielokrotnych. W interfejsie programu będą się pojawiały sukcesywnie przyciski z napisem Pomoc – otwierające odpowiednie strony z tematami. Lokalizacja przycisków to lewy dolny róg poszczególnych ekranów.

pomoc

Zmieniliśmy na tekstach poleceń wyjazdu termin rozliczenia z 7 na 14 dni.

Wprowadziliśmy w rozliczeniach delegacji zagranicznych w Przejazdy z dworca i na dworzec możliwość wprowadzania połówek – teraz przejazd na dworzec tam i z powrotem to wartość „1” jeśli przejazd nastąpił tylko w jedną stronę to wprowadzamy wartość „0.5”. Jest to zgodne z treścią ustawy: 

„§ 17. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu
z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości
jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za
granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.”

oraz:

„2. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1,
wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.”

Wersja 2013.1.0.23

Wprowadziliśmy możliwość zrzutu niektórych danych (lista delegacji z kosztami, rachunki z rozliczeń) do Excela. Opcja dostępna jest w Raportowanie i tam przycisk Raporty Excel. Funkcjonalność jest dostępna dla tych z Państwa, którzy mają zainstalowanego Excela. Zaleta jest taka, że dane można w dowolny sposób obrabiać – filtrować, kopiować, wykorzystywać możliwości Excela. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe potrzeby związane z takim zrzutem danych do arkusza to prosimy o kontakt.
Opis rozwiązania znajduje się tutaj

Wersja 2013.1.0.22

Wprowadziliśmy czas trwania delegacji na wydruku rozliczenia delegacji krajowej (dni godziny minuty) . UWAGA !!! czas trwania jest brany teraz z rozliczenia delegacji.

Wersja 2013.1.0.21

Poprawka dotycząca wydruku rozliczenia delegacji zagranicznej. Źle drukował się czas części delegacji zagranicznej.

Wersja 2013.1.0.20

W tej wersji wprowadziliśmy funkcję szczególnie przydatną dla biur rachunkowych.

Na liście delegacji pojawił się check box pozwalający na wyświetlanie delegacji tylko aktualnie wybranej firmy własnej.

2013-09-06_114650

Wersja 2013.1.0.19

Waluta zaliczki przy rozliczeniu delegacji zagranicznej jest brana teraz z pola waluta zaliczki delegacji. Do tej pory nie dało się ustawić przy rozliczeniu zaliczki waluty zaliczki innej niż waluta rozliczenia (dotyczyło tylko rozliczenia delegacji zagranicznych w wielokrotnych była taka możliwość)

Wersja 2013.1.0.18

Dodaliśmy do programu raport pozwalający zbiorczo pokazywać koszty jakie wygenerowali poszczególni pracownicy w podanym zakresie czasu.

Aby uzyskać raport wchodzimy w Raportowanie:

2013-08-22_104503

Następnie w Raportowaniu – wybieramy interesujący nas zakres daty (lub też filtrujemy delegacje wg. innych wymagań) i rozwijamy przycisk „Zestawienia z listy delegacji”. Tam wybieramy czy raport ma powstać z zaznaczonych, wszystkich czy też bieżącej delegacji:

wszystkie

Po wybraniu odpowiedniej opcji wyświetli nam się okno dialogowe raportów, gdzie w polu wyboru wybieramy raport „Koszty delegacji wg. pracowników”.

zestawienie

Wciskamy przycisk „Pokaż” i wyświetli nam się okno wydruków, gdzie możemy wybrać podgląd lub wydruk raportu.

Wersja 2013.1.0.17

Dodano wydruki listy rachunków. Aby wykonać wydruk należy wejść na listę rachunków w rozliczeniu delegacji i uruchomić przycisk Drukuj (z ikonką drukarki).
2013-08-21_135635

Wersja 2013.1.0.16

Poprawiono błąd pojawiający się przy przewijaniu okna „Koszty parametry rodzajów kosztów”

Wersja 2013.1.0.15

2013-05-13

W tej wersji dodaliśmy opcje sporządzania raportów, którą będziemy systematycznie rozwijać. Dodaliśmy tam możliwość sporządzania raportów w podziale na koszty delegacji – często wymagane przez księgowych. Dokładny opis jak to działa znajduje się tutaj

Wersja 2013.1.0.14

2013-05-13

W tej wersji poprawiono błąd pojawiający się gdy separatorem systemowym (ustawionym w ustawieniach regionalnych windowsa) była kropka (a nie przecinek).

Wersja 2013.1.0.13

Zwiększenie pola „Cel wyjazdu” na delegacji do 150 znaków Zwiększenie pola „Miejsce wyjazdu” na delegacji do 150 znaków Poprawka czasu trwania delegacji na wydruku delegacji zagranicznej –  podawany był tylko czas jednego z odcinków krajowych.

Wersja 2013.1.0.12

Maj 2013

Kilka poprawek dotyczących pracy w sieci. Tabelka z przejazdami na zestawieniu szczegółowym jest teraz sortowana wg. pola Data Od.

Wersja 2013.1.0.11

Kwiecień 2013

Wprowadzono możliwość zbiorczego drukowania poleceń wyjazdów i rozliczeń. Funkcję uruchamia się przyciskiem nad listą delegacji. Mamy możliwość drukowania aktualnie wybranego rekordu, zaznaczonych (ptaszkiem) bądź wszystkich na liście.

Wersja 2013.1.0.9

W tej wersji najważniejsze zmiany to:
Uporządkowanie numeracji delegacji. Zostały wprowadzone nowe makra pozwalające budować numery w postaci 4 i 5 cyfrowej czyli np. 0001/2013, 0002/2013. Aby zdefiniować szablon numeracji należy wejść w ustawienia/ustawienia i zakładka inne ustawienia. Proponowanym przez nas szablonem jest: „< NrDelegacji4 >/< RRRR >” dający wynik w postaci 0001/2013. Program buduje numer w ten sposób, że bierze największy numer dokumentu wystawiony w tym roku (numeracja jest roczna) i zwiększa go o 1. Nadawanie numerów następuje teraz przy zapisaniu dokumentu.

Zmiana która na pewno się Państwu spodoba to wprowadzenie funkcji klonuj na formatce listy delegacji. Jeśli wystawiamy dwie podobne delegacje to wystarczy po wpisaniu pierwszej delegacji ten przycisk i powstanie jej kopia z nowym numerem. Taką delegacje można edytować i np. zmienić nazwisko delegowanego.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji klonowania delegacji: