Dieta pełna 30

Ryczałt za nocleg 45 – 150% diety

Ryczałt za dojazd 6 – 20% diety

 

Obowiązują od 1 marca 2013 roku