Zapraszamy na stronę pomocy programu – gdzie szczegółowo opisujemy rozliczanie delegacji w programie Profbi Delegacje 2013

Program Profbi Delegacje 2013 umożliwia rozliczanie delegacji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Koncepcja programu opiera się na na wspólnej kartotece delegacji, zarówno krajowych i zagranicznych, w prosty sposób jednak możemy filtrować delegacje w zależności od ich rodzaju, stopnia rozliczenia (rozliczona, nie rozliczona i innych).

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Z pozycji powyższego okna można wybrać jaką delegację chcemy wprowadzić – Krajową lub Zagraniczną.

Po wybraniu rodzaju delegacji wyświetli nam się okno gdzie wprowadzimy dane odpowiedniej delegacji:

Rozliczanie delegacji zagranicznej

Wypełniamy tutaj podstawowe dane dotyczące delegacji, takie jak imię i nazwisko delegowanego, kraj docelowy delegacji, miejsce wyjazdu, cel wyjazdu, samochód jakim porusza się delegowany i kwoty zaliczek – walutowej i w PLN.

Po zapisaniu takiej delegacji można przystąpić do jej rozliczenia (w danym momencie lub w dowolnym). W tym celu otwieramy okno delegacji i wchodzimy w zakładkę „Rozliczenie”.

Wyświetli nam się następujące okno:

Rozliczenie delegacji zagranicznej

W powyższym oknie pewne dane – takie jak kraj docelowy, czy kwoty zaliczek uzupełnią się z wpisanej uprzednio delegacji. Będziemy musieli jednak uzupełnić pozostałe pola – takie jak kursy walut (osobno dla zaliczki i osobno dla rozliczenia) a także czas trwania delegacji.

W następnej zakładce („Rozliczenie – część krajowa”): rozlicz_zagr2

mamy dane rozliczenia części krajowej delegacji. Na część krajową składa się w drodze TAM – odcinek od wyjazdu z siedziby naszej firmy do granicy, oraz w drodze  Z POWROTEM, od przekroczenia granicy do przyjazdu do siedziby naszej firmy.

W zakładce części krajowej mamy wyliczone przez program kwoty diet – na podstawie wprowadzonych dat. Możemy także wprowadzić ilość kilometrów – w przypadku samochodu pracownika – program wyliczy ryczałt za przejechane kilometry. Oprócz tego możemy wprowadzić rachunki kosztów przejazdu – jeśli samochód jest własnością firmy. Możliwe jest także wprowadzenie innych, przewidzianych ustawą, rachunków.

Zakładka „Rozliczenie – Część Zagraniczna” pozwala na wprowadzenie kosztów części zagranicznej delegacji.

rozlicz_zagr_czzagr_1