Nową wersję programu można już pobierać z tej strony. Ci z Państwa którzy mają wersję 2013 proszeni są o zapoznanie się z opisem instalacji który znajduje się na tej stronie. Prace nad wersją SQL trwają i zostanie ona opublikowana ok. 6 lutego 2017
 
Poniżej wymienione są nowe funkcjonalności programu:

Dodanie możliwości wpisywania wyjazdów i przyjazdów.
Dodanie możliwości generowania rozliczeń z wprowadzonych wyjazdów i przejazdów.
Ujednolicenie okna wprowadzania delegacji dla delegacji krajowych, zagranicznych i wielokrotnych
Dodanie możliwości filtrowania na siatkach danych
Dodanie możliwości wyszukiwania na siatkach danych (klawisz CTRL+F gdy jesteśmy kursorem na siatce)
Dodanie znaczników którymi możemy zaznaczać poszczególne delegacje.
Dodanie dodatkowego pola „Projekt” którym możemy grupować delegacje.
Możliwość przyporządkowania kartotek środków transportu do wybranej firmy własnej.
Możliwość zdefiniowania domyślnego samochodu dla pracownika
Dodanie notatek do okna wprowadzania delegacji – osobnej dla wydruku delegacji i osobnej dla wydruku rozliczenia.
Dodanie siatek danych – „Rachunki w delegacji” umożliwiających wyświetlanie i drukowanie rachunków z delegacji
Możliwość blokowania danych „niekartotekowych” na poziomie wpisywania delegacji ( nie można np. wpisać ręcznie pracownika do
delegacji – trzeba go wybrać z kartoteki)
W kartotece kraju można zdefiniować sposób w jaki jest wyliczana kwota limitu za nocleg – 1/4 kwoty limitu, bądź cała kwota limitu za nocleg
Nowe wydruki – szczegółowe zestawienia delegacji z rachunkami, nowe wydruki poleceń i rozliczeń wyjazdów z wyjazdami i przejazdami
Szczegółowe uprawnienia dla operatorów systemu