W związku ze zmianą sposobu pobierania kursów walut na stronach NBP opublikowano nową wersję programu Profbi Delegacje 2018. Ze względów technicznych poprawka dostępna jest tylko do najnowszej wersji (2018) wersje 2013 i 2017 nie są już wspierane. Program należy pobrać na stronie Pobieranie lub dla wersji SQL na stronie Pobieranie wersji SQL