Delegacja zagraniczna – własne stawki diet i ryczałtów

Delegacja zagraniczna ( wiele miejsc docelowych ) – własne stawki diet i ryczałtów za nocleg. Od wersji 2017.2.0.11  nasz program do delegacji ma możliwość  definiowania stawek  diet i ryczałtów za noclegi w delegacjach zagranicznych. Pozwala to na stosowanie stawek ustalonych np. w wewnętrznym regulaminie firmy. Stawki mogą być definiowane w walucie kraju jakiego dotyczy delegacja oraz w PLN. Aby skorzystać z nowej funkcjonalności należy zacząć od ustalenia stawek w kartotece kraju….

Więcej